Skip to contentSkip to main navigation

AGS Employees

Sales team (Germany)

from left to right
Christian Kotysch, Peter Hill, Rudolf Berger-Rossa, Marc Schwope,
Jörg Michael Kosbab, Claus Lechler

Marc Schwope - Geschäftsleitung
md8f56bef21eb44a184d3f3e6ad63a938.schwope@e6ba36d980e1440db0b4675b8aaea795ags-automation.de

Peter Hill (Verkaufsleitung) PLZ 7
he6753800d7d2419494e83604a90a45e4.pe6753800d7d2419494e83604a90a45e4.hill@671a45e8287644f6bc273f21d673afefags-automation.de
Mobil: 0173/7520922

Jörg Michael Kosbab PLZ 0, 1, 2, 30-32 and 38-39
j5684e68d568840fd9b36f2827a45bc9e.m5684e68d568840fd9b36f2827a45bc9e.kosbab@1c506a571dae41c0a68582bfef978959ags-automation.de
Mobil: 0173/6973032

Christian Kotysch PLZ 33, 40-49 and 58-59
cc9994e20503141e0af3fd53687842614.kotysch@ce979405f99a4697bcf01ce9d75b54a2ags-automation.de
Tel: 02204/96810-20
Mobil: 0173/6970075

Rudolf Berger-Rossa PLZ 34-37, 50-57, 60-69 and 98-99
r133e90ed61284014b67280d9df3d5270.berger-rossa@38b43bc9313e479a9c90046a7f93966bags-automation.de
Tel: 02204/96810-40
Mobil: 0174/3283877

Claus Lechler PLZ 8 and 90-97
cd07307d5522c48a5ba553b664e988a3d.lechler@80b80328cc094157822e7d7b11cceb99ags-automation.de
Mobil: 0173/6968690

Design

Karl-Stefan Nestmann, Christoph Dietrich, Hildegard Schröder, Holger Balduin


Construction Management: Holger Balduin
hefceb86378274ce18dae7f64303be84e.balduin@317626bb7a9246f0a565380cdc17d923ags-automation.de - +49(0)2204/96810-21

Assembly

Andreas Linder, Maik Höffner, Ralf Gieseke, Bastian Bosbach, Fatih Coban

Assembly Management: Fatih Coban
fdbdf05dc60dd40b68f1bceb316247118.coban@e97f7abc1243440b869a8f0a0c0a2787ags-automation.de +49(0)2204/96810-29

Production

Sergei Gärtner, Björn Hansen, Sam Haddad,  Elmar Linnartz


Production Management: Björn Hansen
bb943b3ac34a24a55865dd9bb2d72da0f.hansen@7a68a5b1a4cf4848b1e2a818e19f0796ags-automation.de +49(0)2204/96810-0