Direkt zum InhaltDirekt zur Hauptnavigation

Les salariés AGS

Equipe de vente (Allemagne)

from left to right
Christian Kotysch, Peter Hill, Rudolf Berger-Rossa, Marc Schwope,
Jörg Michael Kosbab, Claus Lechler

Marc Schwope - Geschäftsleitung
ma285da8b611443a9a6ee070a2c3498bc.schwope@d4c15f752a5d4b18abd404c87196f08bags-automation.de

Peter Hill (Verkaufsleitung) PLZ 7
h24e21d15726e4c139dd3085c2ae12342.p24e21d15726e4c139dd3085c2ae12342.hill@7bcc353052ac48e2909105bbf534d016ags-automation.de
Mobil: 0173/7520922

Jörg Michael Kosbab PLZ 0, 1, 2, 30-32 and 38-39
ja6f6fa6010a14c61ba22d99e8b47e9fb.ma6f6fa6010a14c61ba22d99e8b47e9fb.kosbab@143943d51af3485e962ef71659a02ff5ags-automation.de
Mobil: 0173/6973032

Christian Kotysch PLZ 33, 40-49 and 58-59
cc3bcf643947a4180bd6cf91095ef75ad.kotysch@7310c45cf3f44aaa8ff600dbae33c7b0ags-automation.de
Mobil: 0173/6970075

Rudolf Berger-Rossa PLZ 34-37, 50-57, 60-69 and 98-99
r310f5ee5d14f4f2a9991ecdda0be19fb.berger-rossa@c46da22770e345b39e366cacfd8c79efags-automation.de
Mobil: 0174/3283877

Claus Lechler PLZ 8 and 90-97
cd7aff07343a74afea520ce458088461f.lechler@63cdb1063a7c4aed9239e4d7188e3772ags-automation.de
Mobil: 0173/6968690